Verzending en retournering

Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om hetproduct te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product niet uit de verpakking halen, gezien de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen via {email}. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen.
Wij verzoeken u het product in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen veertien dagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten binnen Nederland maximaal € 200,00 excl. BTW per pakket zullen bedragen. Tuinhuizen zijn grote pakketten en dienen verzend klaar te staan voor een kooi aap bereikbare plaats.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

 • Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals op maat gemaakte bouwwerken kunnen niet worden geretourneerd! Alle tuinhuizen en bouwwerken gemeld op onze website.
 • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, zoals sauna producten geuren en persoonlijke producten.
 • Zakelijke klanten.

 

Model mail voor herroeping;

(dit formulier/mail alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan Fleuren rijksweg 213 6581ek Malden info@fleuren.nu

Datum;
Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende:

 • de verkoop van de volgende goederen:
 • de levering van de volgende digitale inhoud:

 

Echter om tot een goede afhandeling te komen zouden we bij deze mail foto’s willen ontvangen en;

 • Naam/Namen consument(en):
 • Adres consument(en):
 • Uw ordernummer
 • Besteld op /datum van de order
 • Uw Naam en adres met telefoonnr.
 • type object/huis
 • hoe en door wie is het geleverd
 • datum van ontvangst
 • Het parketnummer.
 • De reden van retourzending
 • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):